Đào tạo

27/07/2020

Khóa học dựng hình bằng Sketchup cơ bản + nâng cao

Khóa học sẽ đào tạo kĩ năng dựng hình, làm chủ các plugin, cũng như dựng hình nâng cao các dạng công trình phức tạp
Chi tiết...

01/08/2020

Khóa học chuyên sâu Vray Sketchup

Đây là khóa học chuyên sâu về vật liệu, ánh sáng, kết xuất hình ảnh trong Sketchup
Chi tiết...

01/08/2020

Khóa học tổng hợp 3DMAX

Đây là khóa học sẽ đào tạo để nắm vững kiến thức về dựng hình và Rendering
Chi tiết...

01/08/2020

Khóa học tổng hợp về Unreal Engine

Khóa học tổng hợp về kiến thức làm video trong môi trường UNREAL ENGINE
Chi tiết...

Menu